Thursday, November 15, 2012

Basu Dewo


Prabu Basudewa seorang raja di Madura, putra Prabu Kuntiboja. Sebelum Prabu bertahta jadi raja di Madura ia berpermaisuri seorang puteri pendeta Begawan Kawita, bernama Dewi Maerah. Perkawinan ini mendatangkan bahagia, hingga jadi raja. Akan tetapi permaisuri itu juga menjadi sebab kerusakan kerajaan Madura, yaitu ketika negeri Madura kedatangan musuh seorang raja raksasa Prabu Gorawangsa. Gorawangsa dapat menyamarkan diri menjadi Prabu Basudewa dan dapat bergaul dengan Dewi Maerah hingga Dewi Maerah mengandung dan melahirkan Raden Kangsa.

Raden Kangsa inilah yang merusak negeri Madura, hingga putera putera Prabu Basudewa. sendiri terlantar: Tetapi sesudah Kangsa mati, kembali keamanan negeri Madura.

Prabu Basudewa bersaudara seorang putri bernama Dewi Kuntinalibrata, yaitu ibu Pandawa: Yudistira, Wrekudara dan Arjuna.

BENTUK WAYANG


Prabu Basudewa bermata kedondongan, hidung dan muka serba lengkap, berkumis dan berjanggut. Bermahkota, berjamang tiga susun dengan garuda membelakang, berpraba. Bergelang, berpontoh dan berkeroncong. Kain bokongan raton.


source : http://wayangku.wordpress.com/2008/11/08/prabu-basudewa/

Me

Post a Comment

Semua umpan balik saya hargai dan saya akan membalas pertanyaan yang menyangkut artikel di Blog ini sesegera mungkin.

1. Komentar SPAM akan dihapus segera setelah saya review
2. Jika ada Link Download rusak silahkan komentar dibawah ini
3. Jika Anda memiliki masalah silahkan bertanya di papan komentar
4. Silahkan menyertakan link artikel ini yang mau share ke blog Anda .

Credits